uruchomienie

CYKL „ uRUCHomienie ” – warsztaty świadomości ciała i ruchowej ekspresji.uRUCHomienie

Trzy spotkania w „ uRUCHomieniu ”.
Sześć pryzmatów spojrzenia na ciało w ruchu.
Dziewięć godzin cielesnego doświadczenia.

Cykl uRUCHomienie ma na celu:

uRUCHomienie ciała: improwizacje, pogłębianie świadomości ciała, choreografie ruchowe uwzględniające różne jakości ruchu: praca nad tempem, ciężarem, wysiłkiem, kształtem, czasem, impulsem, przestrzenią.

uRUCHomienie wyobraźni: ćwiczenia wyobraźni zmysłowej, orientacji przestrzennej, elementy kompozycji.

uRUCHomienie kontaktu: improwizacje solo i w grupie, techniki pantomimy, teatru ruchu, elementy psychodramy, taniec ekspresyjny, elementy sztuki performance.

Wsłuchując się w nasze ciała będziemy rozwijać ekspresywne poruszanie się i zgłębiać techniki artystycznego wyrazu. Będziemy korzystać z takich technik jak, m.in.

 • improwizacja ruchowo-taneczna,
 • trening odczuwania,
 • elementy sztuki performance,
 • taniec kreatywny,
 • praca z oddechem,
 • elementy teatru tańca,
 • analiza ruchu R.Labana,
 • praca z obrazami mentalnymi,
 • praca z ciałem w podejściu Gestalt, czyli koncentracja na 4 poziomach percepcji: cielesnym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym prowadząca do całościowego doświadczenia integrującego ciało, umysł, emocje i duchowość,
 • wizualizacja,
 • techniki ekspresji twórczej,
 • elementy metody Life/Art Process® Anny Halprin,

Korzyści z udziału w cyklu „uRUCHomienie”

 1. Pogłębienie świadomości siebie poprzez pobudzenie ekspresji ruchowej.
 2. Poznawanie własnych możliwości i ograniczeń – poprzez zwiększoną świadomość ciała następuje silniejsze ugruntowanie w poczuciu radzenia sobie w życiu i zaufania do siebie, zwiększa się poczucie sprawczości i wpływu.
 3. Rozwój osobisty, wewnętrzny wzrost i integracja, większa świadomość tego, co dzieje się w obszarze myśli, emocji, ciała.
 4. Pobudzenie wewnętrznego potencjału i energii, zwiększenie poczucia wiary we własną siłę.
 5. Rozluźnienie, relaksacja.
 6. Nawiązywanie relacji poprzez niewerbalne i werbalne formy komunikacji, dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniami powstałymi w wyniku pracy w grupie.
 7. Wzrost potencjału twórczego.
 8. Zwiększenie koncentracji i pamięci.
 9. Rozwój świadomości własnego ciała.
 10. Poszerzenie zakresu ruchu osobistego.
 11. Nauka sposobów oddechu i panowania nad emocjami.
 12. Zwiększone umiejętności społeczne, dzięki pracy w grupie i komunikacji interpersonalnej.

STRUKTURA WARSZTATU:

SPOTKANIE PIERWSZE

 • KIERUNEK: PRZESTRZEŃ

Celem tego tematu jest uwrażliwienie na energię przestrzeni, pogłębienie uważności i wrażliwości wobec innych, poszerzenie form ekspresji ruchowej, przełamanie schematów i nawyków ruchowych poprzez poszukiwanie nowych, kreatywnych sposobów poruszania się.

 • KIERUNEK: TEMPO i DYNAMIKA

Poznanie różnych koncepcji ruchu: powoli/szybko, prosto/spiralnie, bezpośrednio/stopniowo. Doświadczenie różnorodnych odmian ruchu, trudności i wariantów poruszania się w sposób szybki i wolny ma na celu wykształcenie umiejętności świadomego korzystania z różnych wariantów tempa w życiu codziennym.

SPOTKANIE DRUGIE 

 • CZYM JEST IMPULS?

Część ta opiera się koncepcji treningu odczuwania i ma na celu uświadomienie miejsc początku ruchu, z których można wyprowadzić impulsy. Ponadto zwraca uwagę na aspekty prowadzenia i poddania się prowadzeniu, poszerza świadomość  (szczególnie w odniesieniu do preferowanych kierunków otrzymywania impulsów, tj. impulsy z wewnątrz lub impulsy zewnętrzne). Ukazuje również różnorodność sposobów reagowania na impulsy, czyli na to, co jest w naszym życiu nagłe i nieznane.

 • PŁYNNOŚĆ W RUCHU, PŁYNNOŚĆ W ŻYCIU

Praca z ruchem płynnym, wykształcanie umiejętności odczuwania zmiennych punktów początku ruchu, zwiększenie świadomości ciała poprzez synchronizację z oddechem, identyfikacja blokad w ciele, miejsc, gdzie ruch płynny jest zakłócony. W doświadczaniu ruchu płynnego istotne również jest odnalezienie intuicji ruchu, począwszy od ruchu subtelnego, delikatnego, w kierunku zwiększania jego zakresów i eksploracji przestrzeni.

SPOTKANIE TRZECIE 

 • ELEMENTY SZTUKI PERFORMANCE

Płynność wskazuje na ruch harmonijny i ciągły, natomiast impuls tę płynność przerywa, gdyż jego celem jest zmiana, zakłócenie. Sztuka performance scala te dwa bieguny, ponieważ stan płynności i bycia scentrowanym istnieje równocześnie z zakłóceniami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, które, poprzez wprowadzenie zmiany i zaburzenie istniejącej struktury, wprowadzają nową jakość ruchu.

 • CO MÓWI DO MNIE CIAŁO? SYMBOLIKA CIAŁA – UGRUNTOWANIE, UKORZENIENIE

Symbolika ciała przedstawia dany temat filozoficzny i psychologiczny, który inscenizowany jest poprzez pracę z ciałem, przechodząc poprzez różne poziomy odczuwania cielesnego (trening odczuwania, ćwiczenia rozluźniające) i na koniec wyrażany jest poprzez obraz symboliczny, w którym podświadomość ma raz jeszcze możliwość ukształtowania danego tematu. Poprzez tego rodzaju doświadczenie uczestnicy dokonują procesu integracji archetypowych sprzeczności, takich jak, między innymi: dawanie-przyjmowanie, prowadzenie-poddanie się prowadzeniu, pomaganie-przyjmowanie pomocy, ja-inni, wewnątrz-na zewnątrz. Proces uświadomienia i internalizacji archetypowych doświadczeń przekłada się bezpośrednio na zdrowsze, świadome i harmonijne funkcjonowanie jednostki w świecie.

OPINIE UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH EDYCJI:

„Dziękuję bardzo za przypomnienie, że oddycham. Czasem mam wrażenie, że w tym szalonym świecie nie mam czasu na złapanie oddechu, a to nieprawda. To jest naturalny proces. Znając lepiej swoje ciało, jesteśmy w stanie sprostać każdemu zadaniu”. Ania

***

„Wyjątkowe doświadczenie, pełna integracja ciała, umysłu i zmysłów – polecam wszystkim:)”. Dagmara

***

„Dzięki tym warsztatom mogłam się zatrzymać i poczuć siebie, poczuć jaki rodzaj ruchu jest dla mnie bliski obecnie…dziękuję”.

***

„Mam dużą potrzebę spontanicznego ruchu, mocnego kontaktowania się ze swoim ciałem, oddechem. Alicja świetnie prowadzi przez różne stopnie takiego kontaktowania się. Jednocześnie gruntuje i otwiera. Żałuję, że nie można tak codziennie pracować z nią i z grupą. Ale po takim ukierunkowaniu łatwiej szukać swojej drogi”. Basia

***

„Mimo że jestem wielką realistką i mocno stoję „na nogach”, poddałam się „zabiegom” prowadzącej i w pełni uczestniczyłam w zajęciach ciałem, duszą, emocjami. Z zaangażowaniem, a jednocześnie na luzie bawiłam się swoją osobą, z grupą ludzi młodych, cały czas otwartych podczas warsztatów. Dziękuję za poświęcony mi czas osobom współprowadzącym i sobie też”. Barbara

***

„Pełen spokój, większa świadomość swojego ciała. Dzięki tym warsztatom bardziej poczułam swoje potrzeby. Potrzebę zatrzymania się, odpuszczenia. Przełamałam swoje opory, blokady. Poczułam swój oddech”. Kasia

***

„Poszerzenie/rozwój świadomości własnego ciała. Poznanie nowych przestrzeni w sobie i dookoła siebie. Otworzenie się na nowe doznania. Zacieśnienie więzi między ciałem a umysłem”. Dorota

***

„Czas dla siebie – bezcenny. „Zatrzymanie” – przystanek na drodze szybkiego ruchu. „Uruchomienie” – świadomego myślenia, tego, co znieruchomiało:). Dziękuję.”