O MNIE

Zainteresowanie człowiekiem, ciekawość jak druga osoba doświadcza tego, co wydarza się w jej życiu, towarzyszą mi od wielu lat.
Dlatego kształtując swoją zawodową ścieżkę zwróciłam się w kierunku psychoterapii Gestalt, równolegle rozwijając się jako trenerka pracująca z grupami (rozwój osobisty i szkolenia biznesowe) i instruktorka improwizacji ruchowej (warsztaty pracy z ciałem i ruchem).

Kluczowymi aspektami mojej pracy psychoterapeutycznej są: otwarcie na obecność drugiej osoby, towarzyszenie jej bez oceniania, głęboki szacunek i wrażliwość egzystencjalna oraz dążenie do stworzenia takiej relacji terapeutycznej, która będzie dobra i pomocna dla osoby w procesie terapii.
Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i trenerką Gestalt (certyfikat psychoterapeuty nr 243), absolwentką Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (www.gestalt.pl), zrzeszonym w takich organizacjach psychoterapeutycznych jak: EAP (European Association for Psychotherapy), EAGT (European Association for Gestalt Therapy), FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations), PFP (Polska Federacja Psychoterapii), PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt).
Akredytacje tych organizacji potwierdzają wysoki poziom jakości kształcenia psychoterapeutów przez Instytut, odpowiadający standardom europejskim.
Swoją pracę systematycznie superwizuję.
W okresie od 2014r. do 2017 r. odbyłam staż trenerski w Instytucie Terapii Gestalt, który przygotował mnie do nauczania psychoterapii.

W chwili obecnej prowadzę zajęcia z Procesu Ciała w Instytucie Gestalt w Krakowie, a także na Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej oraz na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na kierunku: Choreoterapia w Edukacji.
Należę także do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. W pracy z klientem przestrzegam Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt.

 Moje kwalifikacje

Psychoterapię prowadzę na krakowskim Salwatorze, w Centrum Odkrycie, przy ulicy Bronisławy 24/4.

Zarówno podczas pracy psychoterapeutycznej jak i w innych momentach życia bardzo bliskie są mi poniższe słowa:

„Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście
na zachód słońca albo na góry.
Przyjmujcie to, co widzicie, z przyjemnością.
Przyjmujcie człowieka ze względu na to, czym jest.
Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca.
Nie mówilibyście: ten zachód słońca
powinien być bardziej purpurowy
albo te góry powinny być wyższe w środkowej partii.
Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem.
Tak samo w przypadku drugiego człowieka.
Patrzę i nie mówię: jego skóra powinna być bardziej
różowa albo jego włosy powinny być krócej obcięte.
Człowiek po prostu jest.”
J. Zinker


Akredytacje