Dialogi z ciałem

DIALOGI Z CIAŁEM

Cykl 4 spotkań w gestaltowskiej grupie rozwojowo-terapeutycznej dla kobiet.

Jestem ciałem czy mam ciało?wklejka_3_1
W jaki sposób doświadczam swojej cielesności?
Jakie mam przekonania na temat swojego ciała?
Co to znaczy być wrażliwą na sygnały wysyłane przez mój organizm?
Jaka jest moja ucieleśniona obecność?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, stwierdzeń czy przekonań będziesz mogła poszukać podczas czterech spotkań w kobiecej grupie ‘Dialogi z ciałem’.
Celem naszych spotkań będzie rozwój świadomości siebie w cielesnym obszarze, czyli poznawanie i doświadczanie siebie ucieleśnionej.
Podczas spotkań grupy skupimy się na budowaniu zrozumienia wokół tego czym jest bycie w ciele.
Poprzez zwiększoną świadomość ciała następuje silniejsze ugruntowanie w poczuciu radzenia sobie w życiu. Wzrasta zaufanie do siebie, zwiększają się nasze możliwości sprawczości i wpływu, łatwiej jest nam zdefiniować swoje potrzeby i stawiać granice temu, co nam nie służy.
Z kolei gdy nie utożsamiamy się z niektórymi aspektami ciała, nie uznajemy swojej cielesności lub poszczególnych jej właściwości, to tracimy wrażliwość na sygnały, które wysyła nam organizm. Trudno jest wówczas funkcjonować w pełni integralnie, dokonując dobrych dla siebie wyborów.
Poprzez zwiększanie świadomości ciała wzrastamy i rozwijamy się bardziej spójnie, adekwatnie do okoliczności i zgodnie z wewnętrznym potencjałem i poziomem energii. Pogłębiamy naszą integrację i samoregulację, co w efekcie przekłada się na zdrowsze, bardziej świadome i harmonijne funkcjonowanie we wszystkich sferach życia.
Jak będziemy pracować?
Zależy mi na stworzeniu bezpiecznej atmosfery i wspierających okoliczności abyś mogła doświadczać i poznawać siebie ucieleśnioną. Będziemy pracować w grupie zamkniętej i przeznaczymy wystarczającą ilość czasu i uwagi dla każdej z Was, aby rytm, tempo i charakter doświadczeń wspomagały rozwój cielesnego odczuwania.
Będziemy korzystać z różnorodnych sposobów pracy pogłębiających ucieleśnienie:
• Wspieranie odczuć i wrażeń płynących z ciała poprzez pracę z oddechem
• Zwiększenie wrażliwości kinestetycznej poprzez improwizację ruchową
• Wzmocnienie świadomości w Tu i Teraz poprzez wyostrzenie zmysłów, pogłębiając wrażliwość odczuwania
• Praca z obrazami mentalnymi – symbolika ciała, praca z archetypami: zwiększenie świadomości życia wewnętrznego poprzez internalizację archetypowych doświadczeń
• Pracę z ciałem w podejściu Gestalt, które patrzy na człowieka holistycznie. Każdy aspekt naszego istnienia w świecie: emocje, cielesność, intelekt, budowanie relacji z otoczeniem i duchowość, jest jednakowo ważny i stanowi integralną część nas jako całości
• Dzielenie się przeżyciami i doświadczeniami w gronie innych kobiet

OPINIE UCZESTNICZEK POPRZEDNICH EDYCJI:

Dziękuję za warsztaty „Dialogi z ciałem”. Cztery następujące po sobie spotkania w małej, ciepłej grupie kobiet były dla mnie czasem poznawania siebie, ale także odkrywania różnorodności i bogactwa ludzkiej istoty. Bo mocno doświadczyłam tego, że jesteśmy bardzo różni. To jest fantastyczne! Wiele ćwiczeń wyzwalało we mnie radość – taką prosto z serca :).”

I choćbym na początku warsztatów miała płacz na końcu nosa, to zawsze kończyłam spotkanie z podniesionym sercem! Dziękuję Alicji i moim warsztatowym koleżankom.

***

„Bardzo dużo dały mi te zajęcia. Zdobyłam, można powiedzieć, panowanie nad swoim ciałem. Zaczęłam dużo „lżej” chodzić- jak tak teraz się obserwuję i głębiej oddychać. Mam poczucie, że te zajęcia były mi bardzo potrzebne, tego od dłuższego czasu potrzebowałam.
Dodatkowo bardziej się uspokoiłam, szczególnie po relaksacjach. Poczułam chyba troszkę lepszą jakość życia, za co Ci dziękuję.”

***

„Bardzo mocne doświadczenie. Zupełnie nowe i zaskakujące. Nauczyłam się od nowa (na świeżo) patrzeć na siebie i na innych. Zachwyciła mnie różnorodność ludzi i ich światów. Dzięki Alicji przeszłam przez moje osobiste, trudne chwile w sposób łagodny i nieinwazyjny. Dziękuję.”